Læring baseret på oplevelse


”…Man bør bestandig holde sig for øje, at der ikke findes noget, der er vanskeligere at tilrettelægge, mere tvivlsomt at gennemføre med held og farligere at virkeliggøre end indføringen af forandringer…”

 

– Niccoló Machiavelli 1532

Overordnet udbytte

Kompetenceudvikling og læringsprocesser.

 

Kundegruppe

FORANDRING OG LÆRING henvender sig til personalegrupper med samme kerneopgave, overordnet samme opgavesæt eller samme organisatoriske referenceramme.

 

Forandring og læring

Ledelse er lig læring. En ledelsesstrategi og beslutning nødvendiggør en læringsproces i hele organisationen, hvis denne skal medføre en forandring af varig og værdiskabende karakter. Der er ikke tale om en læring, der handler om udenadslære eller organisationsdiagrammer, men om en læring, der handler om at skabe ny indsigt i hverdagen samt ændre relationer medarbejderne imellem.

 

MOVETOMINDs mission

MOVETOMIND har specialiseret sig i at designe og facilitere læringsprocesser for virksomheder og organisationer. Redskabet, der gør forskellen, er kroppen. Kroppens oplevelse og erfaring i den praktiske situation er omdrejningspunktet for processen. FORANDRING OG LÆRING består af et total set-up – bestående af tre dele:

  • En rammesætning, som indkapsler essensen af den læring, der skal opnås. Denne udarbejdes i samarbejde med opgavegiveren igennem en briefing, hvor tema og fokusområde identificeres.
  • En læringsøvelse – der er skræddersyet til den forandring/erfaring, der skal skabes.
  • En opsamlings- og refleksionsproces som bevirker, at kroppens fysiske oplevelse og læring kan forankres i fremadrettede udviklingspunkter.

 

Fundamentet for FORANDRING OG LÆRING er, at MOVETOMIND anvender simple øvelser, hvor læring forankres i kropslige oplevelser og erkendelser skabt i samspil med andre. Derved dannes der grobund for, at en kursistgruppe kan finde et fælles sprog igennem deres fælles oplevelser.

Efter endt forløb står gruppen tilbage med en række handlingsorienterede udviklings- og læringspunkter, der kan udgøre den gældende dagsorden hjemme i egen organisation.

MoveToMind