Kroppen som krumtap og kerne for udvikling


”…En forhindring er noget, som en bevægelse støder imod. Noget, som standser en fremdrift. Det er samtidig det, der giver bevægelsen opspring, det, der fornyer fremdriften. En forhindring er både en barriere og springbræt…”

 

– Gaston Bachelard

Overordnet udbytte

Fokus på innovation og kreativitet i forskellige former for oplevelses-, erfaringsbasserede og kropsliggjorte læringsprocesser.

 

Kundegruppe

Produktet INNOVATION I PRAKSIS henvender sig til allerede etablerede udviklingsgrupper, der agerer i samme overordnede opgave og her søger en ny og anderledes tilgang, til innovative arbejdsprocesser.

 

Innovation I Praksis

I et foranderligt samfund med konstant nye forhindringer indgår mennesket hele tiden i forskellige sammenhænge og relationer med tilhørende forskellige opgaver. Værktøjerne for at kunne navigere i disse samt indtage en plads og opnå anerkendelse, ligger i evnen til at ’lege med’. Det sker ved at indordne sig i de rolle- og adfærdssæt, som passer til den enkelte kontekst og opgavesæt.

MOVETOMINDs speciale

En præmis ved produktet INNOVATION I PRAKSIS er netop ’LEGEN’. Og det er den, vi hos MOVETOMIND er specialister i at skabe.

MOVETOMIND iscenesætter igennem et anderledes læringsmiljø her praktiske øvelsesudfald, hvor konkrete værktøjer for innovativ udvikling bringes i spil – med kroppen som hardware. Det handler (kun) om at LEGE med.

Det samlede mål med INNOVATION I PRAKSIS er at give dig og dine kollegaer redskaber, som kan udvide jeres samlede muligheder for nye perspektiver og herved nye handlemuligheder.

 

Legen som rum for ny erkendelse

Legen rammesætter en kreativ dannelsesproces. Her bryder den deltagende med virkeligheden, og skaber sig selv – ved at overskride sig selv. Kroppens deltagelse i denne ’LEG’, bliver her en ramme for grænseløs kreativitet – en ramme, hvor der skabes nye erfaringer og kompetencer. Det gælder altså for legen, at den er katalysator for:

  • Et opbrud med den konventionelle og traditionspræget arbejdsform ved kreative og innovative processer.
  • At kroppen tjener som løftestang for en ny og kreativ arbejdspraksis i innovative processer med fokus på at understøtte potentialet, der er tilstede i udviklingsgruppen.

MoveToMind