Læringsproces forud for ledelsesvirket


”…Som leder skal du glemme din forberedelse og planlægning – men derimod i situationen huske hvad du vil sige og hvordan du vil handle…”

– MOVETOMIND

Overordnet udbytte

Operationalisering af ledelses- og læringstemaer.

 

Kundegruppe

Produktet KREATIV LEDELSE henvender sig til ledelsesgrupper og lærerteams med forskelligartet ansvar- og opgavesæt, der ønsker en tydeliggørelse og mere praktisk anvendelse, af forud definerede temaer fra dagligdagen.

 

Kreativ Ledelse

I nutidens organisationer eller undervisningsrum står lederen for skud. Det skyldes, at det hierarki, der førhen beskyttede dem, er borte. Det samme er autoritetstroen. Lederen må derfor være bevidst om sin ledelsesposition og levere varen – konstant. Samtidig skal dette gøres med en overbevisning, der kan stå alene.

Som leder af en medarbejdergruppe eller leder af et undervisningsrum kan der i hverdagens udvikling med tilhørende udfordringer være et behov for at genskabe eller nyskabe sin ledelses-position og ledelsesprofil. Omgivelsernes påvirkning stiller større og nye krav til en anderledes performance– både når det drejer sig om ledelsesvirket i et undervisningsrum og ved ledelsesvirket i reelle medarbejdergrupper.

 

MOVETOMINDs specialitet

Igennem produktet KREATIV LEDELSE, skaber MOVETOMIND en individuelt designet læringsramme. Målet er med kroppen som generator at give mulighed for at understøtte centrale og nødvendige ledelses- og læringstemaer i praksis.

Forløbet, der bliver skræddersyet til det enkelt ledelses- eller underviserteam, fokuserer på en operationalisering af iboende ledelses- og underviserkompetencer, igennem forandring og forstyrrelse i praksis – med kroppen som generator.

Det afgørende i denne proces er at opleve og erfare, samt at interagere kropsligt for at synliggøre de vigtige potentialer, der i ledelses- eller underviservirket findes i os alle.

MoveToMind